Általános Szerződési Feltételek

Hatályos: 2023. augusztus 1-től

1. Általános feltételek

 • A szakszervezetiaktivista.hu internetes honlapot és a hozzá kapcsolódó képzési portált Karácsony Szilárd Péter üzemelteti. Az üzemeltetőket a továbbiakban „Szolgáltató” kifejezés jelöli.
 • Honlapunk megtekintésével, szolgáltatásaink használatával, valamint a velünk való kapcsolattartással Ön beleegyezik abba, hogy Önre jelen Általános Szerződési Feltételek vonatkoznak, illetve érvényesek.
 • Az Általános Szerződési Feltételek az oldal minden felhasználójára vonatkoznak (böngészők, látogatók, ügyfelek, vásárlók, hallgatók és a Hírlevélre feliratkozók), a továbbiakban: „Felhasználók”.
 • Kérjük, figyelmesen olvassa el jelen Általános Szerződési Feltételeket, mielőtt weboldalunkat használja. Aki nem fogadja el jelen általános szerződési feltételek pontjait, nem használhatja weboldalunkat és szolgáltatásainkat.
 • A weboldal és a hozzá kapcsolódó szolgáltatások (képzési portál) jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya alá tartoznak.
 • Az Általános Szerződési Feltételek legfrissebb verzióját bármikor megtekintheti ezen az oldalon. Fenntartjuk a jogot az Általános Szerződési Feltételek bármely részének frissítésére vagy módosítására, a frissítés vagy módosítás weboldalunk történő közzétételével.
 • A Felhasználók felelőssége, hogy rendszeresen ellenőrizzék a változásokat. A weboldal folyamatos használata a változtatások elfogadását is jelenti.

2. A honlap szolgáltatásainak használata

 • A Felhasználóknak be kell tartania az Általános szerződési feltételekben leírt irányelveket.
 • A Felhasználók a szolgáltatásainkat csak a jogszabályok által megengedett módon használhatják. Felfüggeszthetjük vagy megszüntethetjük azoknak a Felhasználóknak nyújtott Szolgáltatást, akik nem tesznek eleget jelen szerződési feltételeinknek és irányelveinknek.

3. Adatvédelem és a szerzői jog védelme

 • A szakszervezetiaktivista.hu honlap Adatvédelmi tájékoztatója ad tájékoztatást arról, hogyan kezeljük és védjük a személyes adatokat a szolgáltatásaink használata során.
 • A képzési portálra történő belépéshez technikai és adatvédelmi okból minden Felhasználónak létre kell hozunk egy felhasználónévből (e-mailcímből) és jelszóból álló profilt. Adatainak védelme érdekében a Felhasználóknak kötelessége titokban tartani jelszavát. Minden felhasználó saját maga felel a Fiókjában vagy azon keresztül történő tevékenységekért.
 • A Szolgáltatás bármely részének reprodukálása, duplikálása, másolása, eladása, tovább értékesítése a Szolgáltató írásos engedélye nélkül szigorúan tilos!
 • Szolgáltatásaink használatával a Felhasználók nem szereznek a szolgáltatásokra vagy a honlapon elérhető tartalomra vonatkozóan semmiféle szellemi tulajdonjogot.

4. A Szolgáltató jogai

 • Fenntartjuk a jogot, hogy szolgáltatásainkat értékesítsük bármely természetes vagy jogi személynek, földrajzi elhelyezkedésre való tekintet nélkül.
 • Fenntartjuk a jogot az általunk kínált termékek vagy szolgáltatások mennyiségének korlátozására.
 • Fenntartjuk a jogot, hogy bármikor megszüntessünk termékeket vagy szolgáltatásokat.
 • Fenntartjuk a jogot, hogy bármilyen okból, bármikor elutasítsuk a szolgáltatás nyújtását.
 • Nem garantáljuk, hogy az Ön által megvásárolt termékek, szolgáltatások, információk vagy egyéb anyagok minősége megfelel az Ön elvárásainak vagy, hogy a szolgáltatás/termék bármilyen hibája javításra kerül.
 • Fenntartjuk a jogot a honlap és a képzési portál folyamatos módosítására. Az elérhető szolgáltatásainkat újabb funkciókkal vagy lehetőségekkel bővíthetjük.
 • A jövőben a weboldalon és a képzési portálon keresztül új szolgáltatásokat is kínálhatunk. Az ilyen új funkciók és/vagy szolgáltatások is jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya alá tartoznak.
 • Egyes szolgáltatásokat fel is függeszthetünk vagy azt teljesen meg is szüntethetünk. Ha egy szolgáltatást megszüntetünk, akkor – ha ez ésszerű módon megoldható – erre a felhívjuk a Felhasználók figyelmét.

5. A Szolgáltató felelősségének korlátozása

 • A Szolgáltató nem felelős azért, ha az általa üzemeltetett a weboldalon és képzési portálon a rendelkezésre bocsátott információk nem pontosak, hiányosak vagy nem aktuálisak.
 • A Szolgáltató által üzemeltetett honlapon és képzési portálon található információk csak általános tájékoztató jellegűek. A honlapon és képzési portálon található információkra történő hivatkozást a Felhasználók csak saját felelősségére tehetnek.
 • A Felhasználók a honlap és a képzési portál használatával belegyeznek abba, hogy a Szolgáltató a technikailag és üzletileg szükséges mértékig hozzáférést adhat harmadik fél által kezelt rendszerekhez, amelyek fölött ellenőrzésünk nincs.
 • Nem vállalunk semmilyen felelősséget a harmadik féltől származó eszközök használatából eredő károkért.
 • A Felhasználók a weboldalon és a képzési portálon keresztül, harmadik fél által szolgáltatott eszközöket saját felelősségére használják, és gondoskodnak arról, hogy megismerjék és elfogadják az érintett harmadik fél által nyújtott szerződési feltételeket.
 • A Szolgáltató által üzemeltetett weboldalon és képzési portálon keresztül elérhető szolgáltatások tartalmazhatnak harmadik féltől származó tartalmakat.
 • A weboldalunkon és képzési portálunkon szereplő, harmadik féltől származó linkek olyan harmadik féltől származó weboldalakra irányíthatják Önt, amelyek nem kapcsolódnak hozzánk.
 • Nem vállalunk felelősséget harmadik féltől származó anyagokért és weboldalakért, illetve termékekért vagy szolgáltatásokért.
 • Nem vállalunk felelősséget harmadik fél weboldalaival kapcsolatos tranzakciókból eredő károkért.
 • A Felhasználók felelőssége a harmadik fél irányelveinek és gyakorlatának megismerése, valamint azok használata, beleértve a tranzakciókat.
 • A harmadik féltől származó termékekkel kapcsolatos panaszokat, követeléseket és kérdéseket a harmadik félhez irányítjuk.
 • A Szolgáltató nem garantálja, hogy a szolgáltatásunk használata folyamatos, időszerű, biztonságos vagy hibamentes lesz.
 • A Szolgáltató nem garantálja, hogy a szolgáltatás használatából származó eredmények pontosak vagy megbízhatóak lesznek. A Felhasználók elfogadják, hogy időről időre eltávolíthatjuk a szolgáltatást határozatlan időre, vagy bármikor visszavonhatjuk a Szolgáltatást figyelmeztetés nélkül.
 • A Felhasználók kifejezetten beleegyeznek abba, hogy a Szolgáltatás használata vagy a Szolgáltatás igénybevételének képtelensége a kizárólagos felelősségük.
 • A Szolgáltatók részéről az online tanfolyami szolgáltatások általános rendelkezésre állási ideje évi 97%. A rendelkezésre állási idő az adott évi összes kiesési idő és az online tanfolyami szolgáltatásra vonatkozó teljes éves üzemidő hányadosa százalékban kifejezve. A rendelkezésre állás csak teljes naptári évre vonatkozik.
 • Nem számít be a kiesési időbe az internetes tárhelyet üzemeltetőnél bármely okból felmerülő üzemzavar. A műszaki jellegű – a Szolgáltatótól nem függő – kimaradásokból eredő károkért nem vállalunk felelősséget.

6. Felhasználók javaslatainak, visszacsatolásainak használata

 • Ha a Felhasználók a Szolgáltató kérésére, vagy kérés nélkül kreatív ötleteket, javaslatokat, terveket, vagy egyéb más információkat (továbbiakban: Megjegyzések) küld a Szolgáltatónak akár online, akár e-mailben, postán, vagy más módon, hozzájárulnak ahhoz, hogy azt a Szolgáltató bármilyen módon felhasználhassa.
 • A Szolgáltató nem köteles
  1. megtartani ezen megjegyzéseket,
  2. fizetni bármilyen megjegyzésért,
  3. válaszolni ezen megjegyzésekre.
 • A Szolgáltató nem köteles, de joga van ahhoz, hogy figyelemmel kísérje, módosítsa vagy eltávolítsa a saját belátásunk szerint sértő, jogellenes, fenyegető, becsületsértő, rágalmazó, pornográf, obszcén vagy egyéb módon kifogásolható tartalmakat, vagy amelyek sértik bármelyik fél szellemi tulajdonát, vagy jelen Általános Szerződési Feltételeket.
 • A Felhasználók elfogadják, hogy megjegyzései nem sérthetik semmilyen harmadik fél jogait, beleértve a szerzői jogot, védjegyet, magánéletet, személyiséget, vagy más személyes vagy tulajdonjogot.
 • A Felhasználók belegyeznek abba, hogy megjegyzései nem tartalmazhatnak becsületsértő vagy egyéb jogellenes vagy obszcén anyagokat, vagy olyan számítógépes vírusokat vagy egyéb rosszindulatú programokat, amelyek bármilyen módon befolyásolhatják a Szolgáltatás vagy bármely kapcsolódó oldal működését. Amennyiben ilyet tapasztalunk a Felhasználót mindenféle ellenszolgáltatás nélkül kizárhatjuk a szolgáltatásaink további használatából.
 • A Felhasználó nem használhat hamis email címet, mintha valaki más lenne, illetve nem téveszthet meg minket vagy harmadik felet egyéb más módon.
 • Kizárólag A Felhasználók felelnek a megjegyzéseikért és azok pontosságáért.
 • Nem vállalunk felelősséget a Felhasználók vagy harmadik fél által küldött megjegyzésekért.

7. Hibák, pontatlanságok és mulasztások

 • Előfordulhat, hogy a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalon és képzési portálon olyan információ található, amely tipográfiai hibákat, pontatlanságokat vagy hiányosságokat tartalmaz, amelyek az árakra, promóciókra, ajánlatokra és elérhetőségre vonatkoznak.
 • A Szolgáltató fenntartja a jogot a hibák, pontatlanságok vagy mulasztások kijavítására, valamint az információ módosítására vagy frissítésére, illetve a rendelések visszavonására, bármikor előzetes értesítés nélkül (beleértve a megrendelés elküldését is), amennyiben a szolgáltatásban vagy bármely kapcsolódó weboldalon található információ pontatlan.
 • A Szolgáltató nem vállal kötelezettséget arra, hogy a szolgáltatásban vagy bármely kapcsolódó képzési portálon frissítsük, vagy módosítsuk az információkat, beleértve az árazási információkat is, kivéve, ha a törvény előírja.
 • A Szolgáltató nem köteles az általa üzemeltetett weboldalán vagy a képzési portálján feltüntetni a frissítési dátumot, hogy jelezze, a szolgáltatásban vagy bármely kapcsolódó weboldalon és a képzési portálon található információk mikor módosultak vagy frissültek.

8. Jogszerűtlen használat

 • A jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározott egyéb tilalmak mellett tilos a weboldal és a képzési portál vagy annak tartalmának használata:
  1. jogellenes célból;
  2. másokat kérni a jogellenes cselekmények végrehajtására vagy azokban való részvételre;
  3. bármely nemzetközi, állami jogszabály, szabály, törvény vagy helyi szabályzat megsértésére;
  4. a szellemi tulajdonhoz fűződő jogaink vagy mások szellemi tulajdonjogainak megsértésére;
  5. a nemen, szexuális irányultságon, valláson, etnikai hovatartozáson, fajon, koron, nemzeti származáson vagy fogyatékosságon alapuló zaklatás, visszaélés, sértés, sérelem, rágalmazás, megbélyegzés, megfélemlítés vagy megkülönböztetés céljából;
  6. hamis vagy félrevezető információk benyújtására;
  7. feltölteni vagy továbbítani vírusokat vagy bármilyen más olyan rosszindulatú kódot, amelyet bármilyen módon felhasználni fog, amely befolyásolhatja a Szolgáltatás vagy bármely kapcsolódó weboldal, más weboldalak vagy az Internet működését;
  8. mások személyes adatainak összegyűjtésére vagy nyomon követésére;
  9. spamelésre;
  10. bármilyen obszcén vagy erkölcstelen célból; vagy
  11. a Szolgáltatás, vagy bármely kapcsolódó weboldal, más weboldalak vagy az Internet biztonsági jellemzőinek beavatkozására vagy kijátszására.
  12. Fenntartjuk a jogot arra, hogy megszüntessük a Szolgáltatás vagy bármely kapcsolódó weboldal használatát az előzőekben említett tiltott felhasználások bármelyikének megsértése miatt.

9. Szavatosság és kártérítés

 • A jelen szerződési feltételekben vagy a további szerződési feltételekben kifejezetten megállapított feltételeken kívül sem a Szolgáltató nem tesz semmilyen konkrét ígéretet a szolgáltatásokkal kapcsolatban. Például semmilyen kötelezettséget nem vállalunk a szolgáltatásokon belüli tartalmat, a Szolgáltatások sajátos funkcióit, vagy a megbízhatóságukat, rendelkezésre állásukat vagy a Felhasználók igényeinek kielégítésére való alkalmasságukat illetően.
 • A Szolgáltató a szolgáltatást a legjobb tudása szerint biztosítja, de a Felhasználóknak úgy kell elfogadniuk, „ahogy van”.
 • A jogszabályok által megengedett mértékben a szavatosság valamennyi formáját kizárjuk.
 • Amennyiben a jogszabály azt lehetővé teszi, a Szolgáltató nem vállal felelősséget az elmaradt haszonért, kiesett bevételért, az elveszett adatokért, a pénzügyi veszteségért, illetve nem nyújt közvetett, rendkívüli, következményi, nem vagyoni vagy büntető jellegű kártérítést.
 • A Szolgáltató semmilyen esetben nem felelős az ésszerű módon előre nem látható veszteségekért vagy károkért.
 • A Szolgáltató a jelen szerződési feltételek alapján támasztott bármilyen, így vélelmezett szavatosságokat is magában foglaló követeléssel szembeni teljes kötelezettségvállalása – amennyiben a jogszabály ezt lehetővé teszi – arra az összegre korlátozódik, amelyet ön a Szolgáltatás használatáért részünkre kifizetett (illetve amennyiben a Szolgáltató úgy dönt, a Szolgáltatás nyújtásának megismétlésére).
 • Ha a Felhasználók a szolgáltatásainkat használja, akkor elfogadja jelen szerződési feltételeket. Vállalja, hogy megtéríti és kártalanítja a Szolgáltatót mindennemű olyan eljárással vagy keresettel szemben, – beleértve a követelésekből, veszteségekből, károkból, perekből, ítéletekből, perköltségekből és ügyvédi díjakból eredő felelősséget és költségeket – amely a Szolgáltatások használata kapcsán, azzal összefüggésben, vagy a jelen feltételek megsértése kapcsán merült fel.

10. Felmondás, megszüntetés

 • Jelen szerződési feltételek addig érvényesek, amíg a Felhasználók vagy a Szolgáltató fel nem mondjuk, illetve megszüntetjük.
 • Jelen Általános szerződési feltételeket a Felhasználók bármikor felmondhatják úgy, hogy értesítik a Szolgáltató arról, hogy már nem szeretné használni a weboldalunkon és a képzési portálunkon elérhető szolgáltatásokat.
 • Ha a Szolgáltató úgy ítéli meg, vagy gyanítja, hogy a felhasználók nem tartották be a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit, akkor bármikor felmondhatjuk ezt a Megállapodást indoklás nélkül, és a Felhasználókat terheli a felelősség minden esedékes összegért a felmondás dátumáig, beleértve a felmondás napját is; és/vagy ennek megfelelően letiltjuk a Felhasználók hozzáférését a szolgáltatásunkhoz (van annak egy részéhez).

11. A képzési szolgáltatás igénybevételének feltételei

 • Az online képzések a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglaltakkal összhangban, rendezett képzési díj megfizetése mellett érhetők el, kivéve az ingyenesnek megjelölt tanfolyamokat.
 • A képzésekre Jelentkezők a jelentkezési űrlapokon kitöltendő adatokat a Szolgáltató rendelkezésére bocsátja. A Szolgáltató a Jelentkezők által megadott adatokat az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli.
 • Az online tanfolyamokra jelentkezés önmagában nem teremt kötelezettséget a jelentkező számára.
 • A Szolgáltató és a Jelentkező között azzal jön létre Szolgáltatási szerződés, ha a tanfolyami díjat a Jelentkező a Szolgáltatónak megfizeti, majd a Szolgáltató a belépési adatokat megküldi a Jelentkezőnek. A tanfolyami díj beérkezését követően a Szolgáltató elektronikus számlát állít ki a Jelentkező által megadott adatok alapján.
 • A Szolgáltatási szerződésre „A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól” szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szabályai érvényesek.
 • A Szolgáltató és a Jelentkező között létrejövő Szolgáltatási szerződés határozott idejű. A Szolgáltatási szerződés kezdete a képzési portálra történő belépéshez szükséges adatok kiküldésének időpontjával egyezik meg. A Szolgáltatási szerződés az egyes tanfolyamok esetében a következő időpontokban szűnik meg:
  • A Jelentkezőnek a „2. Tájékozódj!”, „3. Szervezz!”, „4. Segíts!”, „5. Cselekedj!”, „6. Kommunikálj!”, „7. Tárgyalj!” és a „8. Gazdálkodj!” megnevezésű tanfolyamok elérését a Szolgáltatói szerződés létrejöttétől, illetve az egyes tanfolyamokra történt beiratkozásoktoktól  számított 2 hónapig biztosítja a Szolgáltató.
  • A Jelentkezőnek a Tisztségviselő tanfolyam elérését a Szolgáltatói szerződés létrejöttétől számított 12 hónapig biztosítja a Szolgáltató. 2021-ben Tisztségviselő tanfolyamot nem indítunk. Azoknak a hallgatóknak, akik 2020. szeptember 1. előtt kezdték meg a Tisztségviselő tanfolyamot, a tanfolyam elérhetőségét 12 hónapig biztosítjuk.
 • A tanfolyam elvégzésére meghatározott idő leteltét követően a határozott időre kötött tanfolyami szerződés megszűnik, függetlenül attól, hogy a Jelentkező a tananyagot elvégezte, vagy sem.
 • A Jelentkező az online tanfolyamtól a belépési adatok Jelentkezőnek történt kiküldésétől számított 14 napon belül élhet elállási jogával, amennyiben ezen idő alatt a képzési portálra nem lépett be.
 • A képzési portálon keresztül elérhető tanfolyamok esetében Jelentkezőnek a tanfolyami hozzáférés kiküldését követő 3. napon a szolgáltatás a 45/2014. (II.26) Korm. rendelet 29.§ (1) a) bekezdése alapján a szolgáltatás egészének teljesítését jelenti.
 • A szolgáltató jogosult a szerződést felmondani, ha a szolgáltatást használók nem a rendeltetésnek megfelelően használják a képzési portált, vagy annak tartalmát a Szolgáltató engedélye nélkül jelen ÁSZF-ben foglalt szabályok megsértésével.
 • A tanfolyam Résztvevője jogosult a szerződés felmondását írásban benyújtott kérelemben (a Szolgáltató címére tértivevényes postai küldeményben, vagy a kapcsolat@szakszervezetiaktivista.hu e-mailcímre megküldött levélben) kezdeményezni, amennyiben saját érdekkörében felmerült akadályoztatása miatt a tanfolyamot nem tudja, vagy nem kívánja folytatni.
 • Ha a Jelentkező mondja fel a Szolgáltatási szerződést, a Szolgáltató a Jelentkező a tanfolyamokhoz való hozzáférését megszűnteti.
 • A Jelentkezővel létrejött Szolgáltatás szerződés az elállási időponton belül történő felmondása esetén a Szolgáltató a tanfolyami díjat visszafizeti a Jelentkezőnek. Az elállási időn túl jelzett felmondási kérelem esetén tanfolyam díját a Szolgáltató nem fizet vissza.
 • Tanfolyami elállás, illetve felmondás esetén Szolgáltató a Jelentkező kérésére elszámolást készít. A tanfolyami elszámolás tartalmazza a Jelentkező tanfolyami haladását és befizetéseit. Tanfolyami díj – az elállási időn belül kezdeményezett felmondáson kívül – csak a Szolgáltató hibájából követelhető vissza.
 • A tanfolyami elállás esetén a kérelem kézhezvételének időpontjára, egyúttal az elállás, illetve felmondás dátumára az elállásról, illetve felmondásról szóló ajánlott-tértivevényes postai küldemény Szolgáltató általi átvételének, illetve a kezdeményező e-mail Szolgáltatóhoz beérkezésének időpontja az irányadó.

12. A Szerződési feltételekről

 • Ha a jelen szerződési feltételek és a további szerződési feltételek ellentétesek egymással, a további szerződési feltételeket kell irányadónak tekinteni.
 • Ha kiderül, hogy valamelyik szerződési feltétel nem végrehajtható, az nem befolyásolja a többi szerződési feltétel érvényességét.
 • A jelen szerződési feltételek a Szolgáltató és a Felhasználók közötti kapcsolatot szabályozzák. A jelen szerződési feltételek nem teremtenek semmiféle jogosultságot harmadik személy kedvezményezett javára.
 • Amennyiben a Felhasználók nem tesznek eleget a jelen Általános szerződési feltételekben foglaltaknak, és a Szolgáltató nem tesszi meg azonnal az ezzel kapcsolatos intézkedéseket, ez nem jelenti azt, hogy lemondana az esetleges jogairól (például az intézkedések jövőbeni megtételéről).

13. Irányadó jog

 • A jelen szerződési feltételekből eredő vagy az azokkal, illetve a szolgáltatásokkal kapcsolatos valamennyi jogvitára Magyarországon mindenkor hatályos jogszabályok az irányadók.

14. Az Általános szerződési feltételek módosítása

 • Az Általános Szerződési Feltételek legfrissebb verziója bármikor megtekinthető a Szolgáltató által üzemeltetett weblapon.
 • A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy saját belátása szerint frissítse, módosítsa vagy változtassa a jelen Általános szerződési feltételek bármely részét a frissítések és változtatások weboldalunkon való közzétételével.
 • A módosítások nem visszamenőleges hatályúak, és leghamarabb tizennégy nappal a közzétételüket követően lépnek hatályba. Azonban egy Szolgáltatás új funkcióját bevezető módosítások vagy a jogi megfontolásból végrehajtott módosítások azonnal hatályba lépnek.
 • A Felhasználók felelőssége, hogy rendszeresen ellenőrizzék a weboldalunkon a változásokat.
 • A jelen szerződési feltételekben bekövetkezett változások közzétételét követően a weboldalunk vagy a Szolgáltatásunk folytatólagos használata a módosítások elfogadását jelenti.
 • Ha a Felhasználók nem értenek egyet a Szolgáltatás módosított feltételeivel, abba kell hagyniuk a Szolgáltatás használatát.

15. Kapcsolattartás

© Copyright – Szakszervezeti aktivista                                                                                                            Nyitóoldal   Bemutatkozás   Kapcsolat   Adatvédelmi tájékoztató  ÁSZF